alt

Brand aan Edisonweg in Alblasserdam

Er is brand uitgebroken in het dak van een groot opslagbedrijf aan de Edisonweg in Alblasserdam. Er komt veel zwarte rook vrij. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Last van de rook? Sluit ramen en deuren en mechanische ventilatie.

Updates

Einde berichtgeving.
NL-Alert is ingetrokken. Na 20.30 uur worden de A15 en de Edisonweg weer vrijgegeven. Wat doen als je zonnecelscherven vindt? De deeltjes zijn scherp en daardoor gevaarlijk. Raak ze niet met blote handen aan. Je kunt de scherven zelf opruimen en bij het restafval doen. Gebruik altijd handschoenen om de deeltjes op te rapen. Vragen? Heeft u nog vragen? Neem vanaf morgenochtend dan contact op met uw gemeente.
Brandweer heeft sein ‘brand meester’ gegeven. Dit betekent dat de brand onder controle is. De komende uren blijft de brandweer nog bezig met nablussen, dit kan nog voor wat rookontwikkeling zorgen.
Er wordt onderzocht hoeveel zonnecelscherven zijn neergedaald in het gebied ten noordoosten van de Edisonweg, tot aan de Veerweg. Op plekken binnen de rode driehoek zijn scherven en stofdeeltjes gevonden. Ook buiten dit gebied kan het zijn dat er scherven zijn neergekomen, maar in veel mindere mate. Vindt u scherven, volg dan de adviezen zoals hieronder beschreven. De brandweer is momenteel nog bezig met het gecontroleerd laten afbranden van het pand.
Het brandende pand wordt voor een deel opengebroken. Dat is nodig voor de brandweer om de brand gecontroleerd te kunnen blussen. Hierdoor nemen de vlammen en de rookontwikkeling tijdelijk wat toe.
Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. De panden in de omgeving worden gekoeld, om te zorgen dat de brand niet overslaat. In de directe omgeving van de brand, ten noord/oosten van de Edisonweg, de A15 en de nabijgelegen weilanden zijn zonnecelscherven op de grond terechtgekomen. De zonnecelscherven zijn afkomstig van de zonnepanelen die op het dak van het brandende pand staan. Deze deeltjes zijn scherp en daardoor gevaarlijk. Raak ze niet met blote handen aan en houd kinderen en dieren er vandaan. Wat kan je doen als je zonnecelscherven aantreft: Je kunt deze zelf opruimen en bij het restafval doen. Gebruik altijd handschoenen om deeltjes op te rapen. Moestuin: Zijn scherven in de moestuin terechtgekomen? Ruim deze op. Was alles uit de moestuin extra goed. Kinderen: Houd kinderen weg bij zonnecelscherven. Inspecteer de plek waar zij gespeeld hebben of willen spelen om te zien of er deeltjes zijn. Laat ze extra hun handen wassen wanneer ze hebben gespeeld in het gebied waar de rook overheen is gegaan. Buitenstaand vee: Wanneer er zonnecelscherven zijn neergekomen in het weiland met vee, haal het vee dan naar binnen. Honden: Laat voor alle zekerheid je hond niet uit in het Alblasserbos en houd je hond aangelijnd in het gebied waar de rook overheen is gegaan.
De rook is aan het afnemen. De rookwolk trekt over de A15 richting de Veerweg. Advies aan iedereen: blijf weg van het incident en blijf uit de rook. Raak roet en of glasdeeltjes niet met blote handen aan.
Er komen veel telefoontjes binnen bij de meldkamer. Bellen is niet meer nodig. Er gaat een NL-alert uit in Oud-Alblas. Sluit ramen en deuren en blijf uit de rook.
De brandweer is opgeschaald. De reden is veel rookontwikkeling richting oud Alblas. Snelweg A15 is afgesloten. Er zijn veel eenheden onderweg om de brand te bestrijden. Geen de hulpdiensten de ruimte.
De brandweer heeft een watertransport opgeroepen om over voldoende bluswater te beschikken. Brandweer is met meerdere eenheden ingezet. Brandweer is bezig brand te blussen met hoogwerker.