alt

Broeibrand bij afvalenergiecentrale in Dordrecht

Bij de afvalenergiecentrale van HVC aan de Baanhoekweg in Dordrecht is woensdagavond 1 mei een broeibrand ontstaan in een afvalbunker. Deze werd bestreden door HVC en de brandweer. De broeibrand is onder controle. Uit het gebouw ontsnapt nog wel rook. De brandweer heeft metingen verricht. Uit deze metingen blijkt (vooralsnog) dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Er kan in de omgeving wel sprake zijn van enige geuroverlast die als hinderlijk wordt ervaren. De broei zit op een lastig bereikbare plek. Daardoor zal het enige dagen duren voordat de broei helemaal weg is. HVC draagt zelf zorg voor de verdere broeibrandbestrijding, stelt alles in het werk om overlast zoveel mogelijk te beperken en blijft de situatie monitoren. Als er wijzigingen zijn, volgt er een update van dit bericht.

Updates

Bij de broeibrand in Dordrecht rookt het nog steeds. Door het verplaatsen van het afval is er rookontwikkeling. De rook trekt richting Merwelanden/ Biesbosch gebied. Er zijn door de brandweer in de omgeving metingen verricht om de luchtkwaliteit te controleren. De meetresultaten zijn door het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geanalyseerd. Deze geven geen aanleiding tot verdere maatregelen. Advies is altijd; blijf uit de rook, want rook is nooit gezond.
Bij afvalenergiecentrale HVC broeit het nog steeds in een van de afvalbunkers. Donderdag is begonnen met het afgraven van het afval boven de broeihaard. Om sneller bij de broeihaard te komen, wordt het afval in de bunker opzij gelegd. Door het verplaatsen van het afval is er rookontwikkeling. HVC blijft zelf zorgdragen voor de verdere broeibrandbestrijding en verwacht hier nog geruime tijd mee bezig te zijn. De rook trekt richting Merwelanden/Biesbosch gebied. Er zijn door de brandweer metingen in de omgeving verricht om de luchtkwaliteit te controleren. Voor mensen die stank(overlast) ervaren zijn geen extra maatregelen nodig. Uit voorzorg worden de meetresultaten geanalyseerd. Advies is altijd; blijf uit de rook, want rook is nooit gezond.