alt

Geuroverlast Dordrecht

In Dordrecht zijn op verschillende plekken melding gedaan van een stinkende geur die ruikt naar gas. Brandweer is bezig met onderzoek naar de oorzaak hiervan. Door de nodige afstemming met andere hulpdiensten, is opgeschaald naar GRIP 2.

Updates

De bron van de stank is vastgesteld. De stank komt van een schip dat langs Dordrecht is gevaren. Het schip is nu op het Hollands Diep. Er is weinig wind dus het kan zijn dat u nog overlast ervaart van de stank. Rijkswaterstaat handelt samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport de situatie met het schip verder af.
De hulpdiensten zijn afgeschaald. Inmiddels is duidelijk dat de stank niet afkomstig is van scheepssloperijen in ’s Gravendeel. Er wordt op dit moment nog één mogelijke bron onderzocht, dat betreft het schip op Hollands Diep.
De hulpdiensten hebben een aantal zaken kunnen uitsluiten: Bedrijven in het zeehavengebied van Dordrecht zijn gecontroleerd. Daar zijn geen lekkages vastgesteld. Op dit moment wordt het volgende onderzocht: • De mogelijkheid dat de geur afkomstig is van een schip dat aan het afgassen is. Om dat te onderzoeken wordt nu op een schip op het Hollands Diep gemeten. • Bij scheepssloperijen in ‘s Gravendeel wordt nagegaan of daar een geur is ontsnapt.
De bron van de geuroverlast is nog onbekend en wordt onderzocht. Het gaat om een stinkende geur. Er zijn metingen gedaan en er worden geen gevaarlijke stoffen in de lucht gemeten. Ervaar je overlast van de geur ga dan naar binnen en doe ramen/deuren dicht en zet eventueel de ventilatie uit. U hoeft niet meer te bellen met uw melding over geuroverlast. Let op: Heb je het vermoeden dat gaslucht in jouw pand vrij komt, neem dan wel contact op met de hulpdiensten. Twijfel je: bel wel.