alt

Incidenten door stroomstoring Dordrecht

Vanmorgen is een stroomstoring geweest in de omgeving van Dordrecht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is gealarmeerd voor incidenten aan de Baakhoekweg in Dordrecht. Er waren gelijktijdige incidenten bij twee bedrijven. Dit zijn Delrin en Chemours.

Updates

Chemours: Door de stroomstoring zijn de veiligheidssystemen volgens protocol geactiveerd bij dit bedrijf. Er was een gecontroleerde uitstoot na het activeren van de veiligheidssystemen. Hierdoor is product uitgestoten, maar dit blijft onder de emissiehoeveelheid. Het gaat om de stof hexafluorpropeen (HFP). Voordat de brandweer ter plaatse was, heeft het bedrijf de situatie zelf onder controle gekregen.
Delrin: Bij dit bedrijf is een lekkage van een zuurstof verdrijvend koelmiddel. Dit is koelmiddel van een koelinstallatie uit een bedrijfsproces. De brandweer heeft metingen gedaan in en rondom dit bedrijf. De lekkage wordt verder verholpen door een onderhoudsbedrijf. De brandweer blijft aanwezig om de situatie te monitoren. Er zijn geen effecten voor de omgeving buiten het bedrijfsterrein.