alt

Stankoverlast Alblasserdam

Er is zaterdagochtend 9 februari een lekkage in een tank op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam. Dit levert een hevige stankoverlast op.

Updates

Er zijn veel vragen gesteld over het incident. We hebben hier een aanvullend artikel over gemaakt. Op de website van gemeente Alblasserdam zijn de vragen gepubliceerd die aan de gemeente zijn gesteld.
Vanwege schoonmaakwerkzaamheden kan de stankoverlast bij momenten toch nog wat terugkomen. Geprobeerd wordt de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Incident is verholpen! Omgevingsdienst behandelt verdere stankklachten. Heeft u nog steeds stank binnenshuis? Ventileer dan met ramen en deuren open en indien nodig kleding wassen. Alle beschikbare informatie vindt u hieronder of bel het publieksnummer: 088 - 636 5200.
Update over deze dag tot nu toe: Stankoverlast vanaf bedrijventerrein Alblasserdam Vanochtend kwam bij de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een melding binnen van stankoverlast. Deze werd veroorzaakt door een lekkage in een tankwagen op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam. Dit leverde hevige stankoverlast op in de directe omgeving en geurhinder in delen van Nederland. In de tankwagen raakte de stof petrolad oververhit. Dit leidde tot het openen van een veiligheidsklep om de druk af te voeren waardoor damp vrij kwam en stankoverlast ontstond. Door de stevige wind verspreidde de geur zich in een brede strook in noordoostelijke richting over Nederland. Inzet brandweer De brandweer verminderde in eerste instantie de druk in de tankwagen door de helft van de stof over te laten lopen in een tweede tankwagen. De stoffen die ontsnapten via het overdrukventiel zijn opgevangen via een speciale installatie. Daarna bleek dat een afdichting van de tankwagen stuk was waardoor er nog steeds dampen ontsnapten. Dit zorgde nog steeds voor stankoverlast. De afdichting is in het begin van de middag vervangen. De tankwagen wordt nu verder onderzocht. Stankoverlast in het hele land De stof petrolad kan vanaf zeer lage concentraties stankoverlast geven. De brandweer en het RIVM stelden vast dat alleen op het terrein van het bedrijf meetbare concentraties van stoffen zijn vrijgekomen met een gering gezondheidsrisico. We verwachten daarom buiten dit terrein geen gezondheidsklachten. Wel kan het zo zijn dat u klachten krijgt door de sterke geur, die lijkt op een rubber- of gaslucht. Klachten die passen bij geurhinder zijn hoofdpijn en misselijkheid. Misselijkheid kan ook leiden tot braken. Indien u een allergie heeft voor geurstoffen kunt u mogelijk een tijdelijke verergering van uw allergische klachten merken. Bij ernstige klachten adviseren wij u contact op te nemen met uw huisartsenpost. De geurwolk trekt momenteel over Nederland, en trekt gedurende de komende uren weg. Wat kunt u doen? Wij raden u aan ramen en deuren open te zetten en uw woning te ventileren als de stank buiten is weggetrokken. Eventuele klachten moeten dan verdwijnen. Delen van de stof petrolad zijn in het bluswater gekomen en op die manier ook in het riool. Hierdoor kan ook stankoverlast ontstaan in huis. Dit kunt u voorkomen door kort water te laten stromen of het toilet door te trekken. Helaas zijn wij geconfronteerd met technische storing waardoor enkele berichten niet door kwamen. De oorzaak van het incident is nog niet bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Heeft u nog vragen? Belt u dan naar: 088 – 636 52 00. Dit nummer is het hele weekend bereikbaar.
Er worden nog steeds #metingen verricht rondom de container en in de omgeving. Afhankelijk van de uitkomst wordt een plan van aanpak opgesteld om het incident af te kunnen handelen. Helaas is de stank nog niet overal weg, maar het wordt wel minder.
Voor de communicatie rond de stankoverlast wordt zorgvuldig samengewerkt met alle betrokken partijen, zoals de gemeente Alblasserdam, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Rijkswaterstaat, het bedrijf en Veiligheidsregio. Voor informatie kunt u ook het publieksnummer 088 - 636 5200 bellen.
Bij het incident in Alblasserdam is er een stof vrijgekomen die vanaf zeer lage concentraties stankoverlast geeft. De brandweer en het RIVM hebben vastgesteld dat alleen op incident-locatie meetbare concentraties van stoffen zijn vrijgekomen met een gering gezondheidsrisico. We verwachten daarom buiten het gebied geen gezondheidsklachten. Wel kan het zo zijn dat u klachten krijgt door de sterke geur, die lijkt op een rubber- of gaslucht. Klachten die passen bij geurhinder zijn hoofdpijn en misselijkheid. Misselijkheid kan ook leiden tot braken. Indien u een allergie heeft voor geurstoffen kunt u mogelijk een tijdelijke verergering van uw allergische klachten merken. Bij ernstige klachten adviseren wij u contact op te nemen met uw huisartsenpost. Zoek een plek op waar de stank beperkt is om de klachten te bestrijden, zoals binnenshuis. De geurwolk trekt momenteel over Nederland, en zal gedurende de komende uren wegtrekken. Wij raden u aan ramen en deuren open te zetten en uw woning te ventileren als de stank is weggetrokken uit uw omgeving.
#Edisonweg #Alblasserdam #Stankoverlast. Brandweer werkt scenario uit om de inhoud van de tank over te hevelen en heeft een stankafsluiter geplaatst. Er komt helaas nog steeds damp vrij. Brandweer werkt hard aan de oplossing.
#Edisonweg #Alblasserdam #Stankoverlast wordt minder en levert geen gezondheidsrisico's. Wel is de geur in brede strook te ruiken.
Hoe werkt NL-Alert? We geven hieronder uitleg: Hoe werkt een NL-Alert? Een NL-alert wordt vanuit de meldkamer van de hulpdiensten verstuurd in een geselecteerd gebied. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Voor iedere inzet van NL-Alert worden alle zendmasten gebruikt die, voor een deel, dekking bieden in het geselecteerde uitzendgebied. Daarom kan het gebeuren dat mensen het bericht ook buiten het uitzendgebied ontvangen. Er zijn echter in Nederland een groot aantal providers, die soms ook meerdere mobiele netwerken exploiteren. De opbouw en inrichting van mobiele netwerken varieert per mobiele aanbieder en netwerk. Het kan daardoor voor komen dat bij meerdere telefoons op eenzelfde locatie de ene telefoon een NL-alert wel ontvangt en een andere telefoon niet. Kan het zijn dat ik een NL-Alert later heb ontvangen? We krijgen ook berichten dat mensen berichten later hebben ontvangen. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je het bericht later hebt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat je toestel tijdelijk uit stond, je toestel actief in gebruik was om bijvoorbeeld via internet een video te kijken of een app te downloaden, je in gesprek was of je tijdelijk geen bereik had. Daarnaast kan er enige tijd zitten tussen het uitzenden en het doorsturen van het bericht door de providers naar de mobiele zendmasten.
Door een technische storing in de software, kwamen het afgelopen uur enkele berichten vanaf één locatie niet door. Onze excuses daarvoor.
Bestrijding van het incident is ingezet en incident wordt kleiner. De maatregelen die zijn en worden genomen werken. Het incident gaat binnen afzienbare tijd terug naar de normale situatie. Er is geen reden om uw activiteiten te staken. Volg zhzveilig.nl voor meer informatie of bel het publieksnummer 088 - 636 5200.
De brandweer zet een 'waterscherm' in: door water door de stank te spuiten wordt de stank hopelijk verminderd.
Er wordt een opvanglocatie geopend bij cultureel centrum 'De Landvast', voor diegenen die in verband met de stankoverlast niet in hun huis kunnen blijven.
Meetploegen brengen de verspreiding van de stof in kaart. Op 400 meter afstand, in de wind vanaf de tank, wordt de stof al niet meer gemeten. De stankverspreiding is echter enorm. Er komen klachten binnen tot voorbij Utrecht.
Het incident gaat lange tijd duren. Advies blijft ramen en deuren sluiten indien u last heeft van de stank. Inmiddels GRIP 2 gemaakt.
Vanwege de enorme stank en de grootte van het gebied wat last heeft van de stank is er een NL-alert uitgegaan. Er wordt onderzoek gedaan om de juistheid van de inhoud van de tank weer te kunnen geven. Hierover straks meer informatie. De verspreiding van het NL-alert. Door de techniek van dit systeem kan het bericht ook buiten dit gebied zijn ontvangen
Er is GRIP 1 gemaakt, dus veel hulpverlening onderweg. Heeft u last van de stank dan adviseren we ramen en deuren te sluiten en uw ventilatie uit te zetten