alt

Storm en hoog water in Zuid-Holland Zuid

Storm op komst! Zondag zal storm Ciara zeer waarschijnlijk voor gevaarlijke situaties en overlast zorgen. Wees goed voorbereid, alert en voorzichtig. Is er een acute (levens)gevaarlijke situatie? Bel 112!

Updates

In de loop van de dinsdag heeft de brandweer op een aantal plaatsen in het buitendijkse gebied burgers en winkeliers geholpen door kelders leeg te pompen. De wind heeft geen stormkracht meer, maar zorgde in de regio nog wel voor overlast. Daar waar straatverlichting, verkeerslichten of loshangende takken boven de openbare weg voor gevaarlijke situaties zorgden, hebben de hulpverleningsdiensten deze verwijderd.
Hogere waterstanden zorgen voor overlast in de buitendijkse gebieden langs de rivier. Gemeenten en hulpdiensten bieden hulp waar nodig. Vannacht wordt bij hoogtij weer een hogere waterstand verwacht, ook omdat de harde wind nog niet gaat liggen. Blijf alert op de harde wind en de hoge waterstand.
De storm heeft gedurende deze maandag voor overlast gezorgd. Op verschillende plaatsen in de regio is de brandweer ingezet om gevaarlijke situaties te verhelpen. Met name bomen, dakpannen en reclame-uitingen die een gevaar vormden voor mens en dier zijn weggehaald. De storm heeft ook invloed op de waterstand. In de loop van de maandagmiddag is het waterpeil gestegen.
Door de storm en de verhoogde rivierafvoeren wordt er in de regio maandagmiddag, in de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmiddag hoog water verwacht. Op sommige plaatsen kan dit leiden tot overlast in het buitendijks gebied. Woont, werkt of parkeert u buitendijks? Houdt dan de berichtgeving vanuit uw gemeente in de gaten.
Gisteravond en afgelopen nacht hebben we nog eens 15 meldingen van stormschade verwerkt. Vanmorgen is op de Moerdijkbrug in richting van Breda een vrachtauto gekanteld. Dit veroorzaakt veel verkeersdrukte in en om Dordrecht.
De rust lijkt weder te keren in de regio. We hebben vandaag zo'n 120 meldingen van stormschade verwerkt. Wij bedanken alle collega’s die zich hebben ingezet om de meldingen te verwerken, stormschades hebben verholpen en collega’s die op de achtergrond gezorgd hebben dat iedereen zijn/haar taak heeft kunnen uitvoeren.
Inmiddels 100 meldingen van stormschade in onze regio. Vrijwel alle kazernes zijn actief en bezig met het afhandelen van meldingen.
Inmiddels ruim 50 meldingen van stormschade in onze regio. Veel bomen die de weg versperren, losliggende dakplaten, een afgewaaid raam en afgewaaide dakpannen. Voor zover bij ons bekend is er geen sprake van persoonlijk letsel.
Storm en wateroverlast: wie bel je dan? Bij hevige regenval en storm krijgt de meldkamer honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op andere hulpverzoeken. Medewerkers van de meldkamer die telefoontjes aannemen maken een snelle inschatting van het risico en kunnen daardoor niet iedereen volledig en uitgebreid te woord staan. Door drukte kan het langer duren voordat je de meldkamer kunt bereiken. Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112. Is het niet acuut en speelt het in de openbare ruimte, neem dan contact op met je gemeente. Voorbeelden acuut gevaar: instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten, boom (dreigt) over openbare weg te (ge)vallen.