alt

Aanvaring Nieuwe Merwede t.h.v. Dordrecht

Er heeft een aanvaring plaatsgevonden tussen twee binnenvaartschepen op rivier de Nieuwe Merwede ter hoogte van Dordrecht. Diverse hulpdiensten aanrijdend en aanvarend.

Updates

Beide schepen liggen inmiddels in de haven van Moerdijk en Werkendam. Daar wordt het incident afgehandeld door Rijkswaterstaat, Politie en de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT). De brandweer levert hand- en spandiensten. Einde berichtgeving.
Voor de zekerheid wordt de bemanning van de binnenvaartschepen nagekeken door de ambulancedienst. Tijdens dit incident werken Rijkswaterstaat, KNRM, Politie en brandweerregio's Zuid-Holland Zuid en Midden- en West-Brabant nauw samen met elkaar. Dit gebeurt zowel op het water als vanaf de vaste wal.
Beide binnenvaartschepen hebben schade maar kunnen doorvaren. Eén schip beladen met hout heeft een gat in het voorste deel van het schip. Dit schip maakt water en is onderweg naar een haven van Moerdijk. Het andere schip heeft een gat boven de waterlijn en is onderweg naar een haven in Werkendam. Dit schip betreft een tanker, waarbij de lading niet betrokken is bij het incident.
Eén van de schepen maakt water. Een passerend binnenvaartschip ligt langszij en verleent hulp. Beide schepen gaan aanleggen in een haven. Hulpdiensten verlenen hulp vanaf het water en de kant.