alt

Brand agrarische schuur Sliedrecht

Laat in de avond van vrijdag 24 september is de brandweer Sliedrecht opgeroepen voor brand in een schuur met daarin agrarische machines en opgeslagen hooi. Voor de waterwinning is opgeschaald naar grote brand en zijn meerdere voertuigen van diverse korpsen ingezet. Bij de brand komt veel rook vrij.

Updates

Nadat in de loop van de nacht de manschappen zijn afgelost is er nog enkele uren gewerkt aan het nablussen van de brand. Met name het uit elkaar halen van de hooibalen en deze blussen nam veel tijd in beslag. Uiteindelijk reden rond 9 uur de laatste brandweervoertuigen terug naar de kazerne waarmee de inzet van de brandweer is afgesloten.
De brandweer schaalt af en is naar verwachting nog enkele uren bezig met de nablus- en opruimwerkzaamheden. De verkenningseenheid heeft geen bijzonderheden gemeten en geconstateerd dat het pand geen asbest bevatte. Door de snelle opbouw van waterwinning en het inzetten van de bluswerkzaamheden van verschillende kanten is de brand beperkt gebleven tot een deel van de schuur. Team Brandonderzoek VR-RR/VRZHZ zal onderzoek doen naar de oorzaak.
De bluswerkzaamheden doen hun werk. De brand is meester en het nablussen van de brand is ingezet. In de schuur heeft de opgeslagen hooi in brand gestaan en zijn de machines behouden gebleven. Net als de naastgelegen caravanstalling. Een meetploeg heeft in de omgeving gemeten en geen bijzonderheden aangetroffen. De komende uren zal de brandweer het nog brandende hooi uit elkaar trekken en blussen. In samenwerking met het waterschap wordt het vervuilde bluswater opgevangen.
Na het opzetten van de waterwinning zijn meerdere blusvoertuigen in gezet voor het blussen van de schuur. De schuur staat volledig in brand en daarbij komt veel rook vrij. Omstanders wordt geadviseerd uit de rook te blijven. De koeien in de naastgelegen stal zijn ongedeerd.