alt

Brand bij afvalverwerker Kreekweg Vlaardingen

Op sommige plekken in de regio Rijnmond is de brand nog steeds goed te ruiken. Het nablussen in Vlaardingen is nog steeds aan de gang en zal nog enige tijd aanhouden.

Updates

Vannacht zijn de laatste brandende bergen afval uit de loodsen verwijderd. Het afval is en wordt intensief afgeblust om rook- en stankoverlast in de nabijgelegen woonwijken zoveel mogelijk te beperken. In de loop van vandaag (zaterdag) draait de wind en kan het zijn dat er op sommige plekken toch nog/weer een brandlucht te ruiken is. De afgebluste resten worden de komende dagen afgevoerd naar andere afvalverwerkingsbedrijven. Tijdens deze werkzaamheden blijven de resten op het terrein permanent gecontroleerd. Eventueel oplaaiende vuurresten worden dan direct gedoofd.
Bij de brand was een papierloods betrokken. Hierdoor is het mogelijk dat asdeeltjes van verbrand papier worden aangetroffen. Verbrande resten op je auto, tuinmeubilair enzovoort kun je zelf opruimen. Neem hiervoor wel de gebruikelijke hygiëne in acht. Draag handschoenen en doe resten van asdeeltjes in de restafvalcontainer en was of spoel de rest af met warm water en zeep. Was na het schoonmaken je handen!
In een wijde omtrek van het incident is het mogelijk dat stankklachten worden waargenomen. Heeft u hier last van? Sluit dan ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit.
Het gaat om een flink grote hoeveelheid afval. De brandweer is daarom nog enige tijd bezig om dit afval te blussen. Dit leidt tot rookoverlast.
Brandweer is nog steeds druk bezig met het bestrijden van de brand in Vlaardingen. De brandweer rijdt met shovels het afval naar buiten en blust buiten het afval.
Op onderstaand kaartje is te zien waar het NL-Alert bericht is verstuurd. Door de weersomstandigheden blijft de rook hangen. Dit kan hinderlijk zijn. Heeft u last van de rook? Blijft dan binnen en sluit ramen en deuren. En zet uw mechanische ventilatie uit.
Vanwege een groot aantal stankklachten in de hele regio Rijnmond komen de hulpdiensten opnieuw bij elkaar.