alt

Brand passagiersschip Gorinchem

Er heeft brand gewoed in de machinekamer op een passagiersschip op de Boven-Merwede. De brand is ontstaan in een elektrakast. Oorzaak van de brand is onbekend. Het schip is op eigen kracht aangemeerd aan de kade Buiten de Waterpoort in Gorinchem en eenheden van Brandweer Zuid-Holland Zuid en Midden-West Brabant zijn ter plaatse. Er zijn geen gewonden en de passagiers zijn ongedeerd. De brandweer ventileert het schip en meet of er CO aan boord is.

Updates

De situatie is veilig en overgedragen aan Rijkswaterstaat en inspectie leefomgeving en transport. Einde berichtgeving.
Rijkswaterstaat en inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek naar de oorzaak of het schip weer kan en mag varen. Burgemeester Melissant laat zich informeren en spreek met de passagiers.