alt

Lekkage stookolie Wieldrechsteweg Dordrecht

Rond 11.00 uur is de brandweer gealarmeerd in verband met een lekkage van stookolie. Het gaat om een lek in een tank bij een tankopslagbedrijf. Het lek leidt tot geuroverlast in de omgeving.

Updates

De lekkage is door het bedrijf zelf gedicht. De vrijgekomen olie is in een opvangbak terecht gekomen. De lekkende tank wordt leeggepompt en de inhoud wordt overgeheveld in een andere tank. Houd rekening met aanhoudende geuroverlast in de Zeehavenbuurt en Wielwijk.
De lekkage is gestopt. De brandweer en het bedrijf maken samen een plan om te kijken hoeveel er precies is gelekt en wat de beste aanpak is om de situatie veilig te stellen.