alt

Loods in brand Molenaarsgraaf

Op 27 september vond een grote brand plaats aan de Polderweg-Oost in Molenaarsgraaf. Rond het middaguur was de brand onder controle. In de nacht van 27 op 28 september is de brandweer nog volop bezig geweest met het nablussen. Vanwege de enorme rookontwikkeling is er een NL-alert verstuurd, deze is om 16 uur dezelfde dag ingetrokken. Daarmee kwam ook het advies om ramen en deuren te sluiten te vervallen. Verder zijn er in het gebied rond de brand metingen uitgevoerd. Zolang de resultaten hiervan nog niet bekend zijn, blijven de eerder gegeven adviezen van donderdag 27 september rond het middaguur van kracht. Deze veel gestelde vragen en adviezen vindt u hieronder en zijn ook te vinden op www.gemeentemolenwaard.nl

Updates

Metingen RIVM: gezondheidsrisico’s na brand verwaarloosbaar klein Uit de metingen van het RIVM die gedaan zijn tijdens de brand op 27 september bij Montapacking in Molenaarsgraaf blijkt dat de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar klein zijn. RIVM heeft metingen verricht naar dioxines en zware metalen. Uit het onderzoek blijkt dat er geen dioxines en zware metalen zijn vrijgekomen in waarden die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Zoals eerder gecommuniceerd is het nooit verstandig om in de rook van een brand te staan. Daarover zijn handelingsadviezen gegeven. Ook hebben VRZHZ en gemeente daar vanaf het moment van de brand over gecommuniceerd via websites en andere kanalen. Er zijn op verschillende locaties monsters genomen. De gemeten concentraties dioxines zijn lager dan de Europese normen voor gras als veevoer. Dit betekent dat koeien en ander vee veilig naar buiten kunnen. Voor inwoners geldt dat eieren van hobbykippen gegeten kunnen worden. Het advies om zichtbaar roet van gewassen te wassen, geldt nog steeds. Burgemeester Dirk van der Borg: “Na het drama van afgelopen donderdag, ben ik opgelucht over het nieuws dat de metingen uitwijzen dat de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar klein zijn. Daarnaast ben ik zeer onder de indruk van de hulp vanuit de gemeenschap na de brand. Het is hartverwarmend om dit te ervaren. We leven net als iedereen mee met iedereen die getroffen is.” Deze week ontvangen de inwoners en ondernemers van Molenaarsgraaf en directe omgeving een bewoners- en ondernemersbrief van de gemeente Molenwaard.
In de nacht van donderdag op vrijdag blijft de brandweer nablussen in aan de Polderweg Oost in Molenaarsgraaf. Er worden meerdere brandweervoertuigen en hoogwerkers ingezet. Het pand wordt tegelijkertijd met behulp van meerdere grote kranen gesloopt, zodat de brandweer bij de brandhaarden kan komen.
De komende dagen gaat het onderzoek naar de mogelijk neergedaalde stoffen verder. Zo lang de resultaten hiervan niet bekend zijn, blijven de adviezen die eerder vandaag zijn gegeven van kracht. Omdat er geen vragen meer binnen kwamen bij het publieksnummer voor de brand in Molenaarsgraaf, is dit vanaf 21.30 uur afgesloten. Vanaf vrijdagochtend kunt u met vragen terecht bij de gemeente Molenwaard via 14 0184.
De brandweer is nog bezig met meetploegen in het gebied rond de brand in Molenaarsgraaf. Ze onderzoekt wat er uit de rookwolk is neergedwarreld. We houden u op de hoogte.
Het NL-Alert wordt ingetrokken. Het advies om ramen en deuren te sluiten komt hiermee te vervallen. De brandweer is nog bezig met nablussen, wat lokaal nog wel wat rook kan veroorzaken. Als u hier last van heeft sluit dan nog even uw ramen en deuren. De bewoners van het afgezette gebied mogen weer naar hun woning terug.
De kraan is delen van het pand aan het slopen. Tegelijkertijd is de brandweer aan het nablussen. Waterschap Rivierenland heeft de sloten rondom het pand afgesloten van de rest van het oppervlaktewater i.v.m. de afvoer van het bluswater.
De weg is door de politie afgezet vanaf Graafdijk-oost nummer 29 tot aan de Ocker Repelaerstraat. En Polderweg-oost vanaf nummer 28 tot aan de Graafdijk-oost. De afzetting is tussen de verkeersborden. De donkerrode cirkel geeft de rookpluim ongeveer aan.
De rook neemt af. Maar we blijven de komende tijd blussen en daar blijft rook bij vrijkomen. Rook is nooit gezond. Ons adviesblijft van kracht. Bij last van rook sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit.
Er is een kraan gearriveerd om delen het pand te slopen om instorting te voorkomen en de brand sneller uit te krijgen.
Veel gestelde vragen en het antwoord daarop: 1. Er is een brand in de buurt; wat moet ik doen? Blijf uit de rook. Rook bevat altijd gevaarlijke stoffen. • Waarschuw en help mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven; • Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel uw ventilatiesysteem uit. 2. Waarom doet de brandweer metingen? De brandweer verricht momenteel metingen samen met het RIVM. Op basis van metingen en berekeningen bepalen zij de omvang van het effectgebied. In dit gebied kunnen brandresten en roetdeeltjes neerslaan. In het laboratorium wordt onderzocht welke stoffen er in de roetdeeltjes zitten. Dit duurt enkele dagen. 3. Wat moet ik doen als ik rook heb ingeademd? (Ik ben naar de brand gaan kijken of heb door de rook heen gefietst/gelopen) Door het inademen van de rook, kunt u wellicht last hebben van hoesten als gevolg van een geïrriteerde keel, prikkeling van de ogen en/of van de bovenste luchtwegen of hoofdpijnklachten. Inademen van de rook kan ook benauwdheidsklachten en piepen veroorzaken, maar dit laatste is afhankelijk van de gevoeligheid (bijvoorbeeld COPD-patiënten of kinderen zullen hier eerder last van krijgen). In de meeste gevallen gaan deze klachten, na beëindiging van de blootstelling, vanzelf over. Als dit niet het geval is of als u zich zorgen maakt, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Irritatie van de ogen kan ook verdwijnen door de ogen te spoelen met lauw water. 4. Ik ben naar de brand gaan kijken, wat moet ik met mijn kleding doen die ik toen aanhad? Indien u in de rook heeft gestaan, adviseren wij u uw kleding te wassen, om zo brandlucht en roetdeeltjes uit de kleding te verwijderen. 5. Er liggen verbrandingsresten of roetdeeltjes in mijn tuin / op mijn land; wat moet ik doen? We onderscheiden twee gebieden: het gebied direct benedenwinds van de brand en het gebied daarbuiten. Het gebied direct benedenwinds wordt omsloten door de Brandwijksedijk, Damseweg, Kweldamweg, Polderweg-Oost en de Kerkweg. Voor het gebied direct benedenwinds geldt het volgende: Omwonenden ontvangen een bericht zodra het afgezette gebied weer is vrijgegeven. Tot die tijd eventuele deeltjes laten liggen. Dit helpt de brandweer bij het bepalen van het effectgebied. Voor het gebied daarbuiten geldt: Verbrande brokstukken bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. U kunt zelf eventuele verbrandingsresten en roetdeeltjes verwijderen. Met de volgende voorzorgsmaatregelen voorkomt u blootstelling zo veel mogelijk: • Zichtbare brokstukken kunnen verwijderd worden door ze met handschoenen op te pakken en weg te gooien bij het restafval; • Zichtbare roetdeeltjes op auto’s, tuinmeubilair etc. kunnen worden verwijderd met warm water en zeep. • Gras kan worden gemaaid en bij het GFT-afval; • Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Geadviseerd wordt om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op de aanwezigheid van brokstukken en roet. Als dit aanwezig is, dan kan u dit verwijderen (met handschoenen) of melden bij de gemeente. 6. Hebben huisdieren nog speciale aandacht nodig? Voorkom dat uw huisdier rook inademt of roetdeeltjes of brandresten op eet. 7. Ik heb groenten/fruit in mijn (moes-/volks-)tuin, kan ik die eten? Eet geen gewassen met zichtbare roetdeeltjes er op. Was de deeltjes eraf of, als afwassen niet mogelijk is, gooi groente en fruit dan weg. Gewassen die geteeld worden in kassen waarvan de ramen dicht stonden kunnen gewoon worden genuttigd. 8. Hoe krijg ik de brandgeur/stank uit mijn huis? Als het gebied is vrijgegeven waar u woont, kunt u uw huis ventileren (ramen en deuren open zetten). Tot dat moment kunt u uw ramen en deuren beter gesloten houden. U mag nadat het gebied is vrijgegeven ook het ventilatiesysteem weer inschakelen. Wanneer de brandlucht in de gordijnen en/of kleding zit kunt u deze wassen. 9. Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook en roet? De directe gevolgen van het inademen van kleine hoeveelheden rook zijn prikkeling van ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen en hoesten. Hoe hoger de concentratie rook die u inademt, hoe sneller deze klachten optreden en hoe heftiger u ze ervaart. Deze klachten verdwijnen vaak snel weer zodra u zich in de frisse lucht bevindt en geen rook meer inademt. Bij personen met (over)gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld door astma, kan er een benauwd gevoel en kortademigheid optreden. 10. Wat is een schadelijke hoeveelheid rook? Wanneer u rook heeft ingeademd kunt u last krijgen van prikkelende ogen, neus en luchtwegen. Uw ogen kunnen gaan tranen en u kunt gaan hoesten. Hoe meer rook u hebt ingeademd, hoe sneller uw lichaam reageert en hoe langer de klachten duren. Als u denkt aan een schadelijke hoeveelheid rook te zijn blootgesteld, en de klachten van irritatie aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts.
De brand is onder controle en er is om 11.35 uur het sein “brand meester” gegeven. Salvage komt ter plaatse. Samenwerking met de blushelicopter van defensie
Heeft u vragen naar aanleiding van de brand aan de Polderwegoost in Molenaarsgraaf kijk op www.zhzveilig.nl. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag bel dan het publiekstelefoonnummer 088-6365200
Er is een tweede NL-Alert verzonden met het advies om bij last van rook ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uitzetten. De verwachting is dat de brandweer nog minimaal tot 18.00 uur bezig is met blussen. Er wordt verwezen naar alert@zhzveilig.nl
De milieuongevallendienst van het RIVM is gearriveerd in Molenaarsgraaf. Zij gaan metingen uitvoeren dichtbij de brand en de onderzoeksresultatenvan de brandweer analyseren en beoordelen. Het duurt minimaal een dagdeel door de resultaten er zijn.
Wegens draaiende windrichting zijn uit voorzorg het Wellantcollege en de basisschool Eben Haezer ontruimd. Het gastouderbureau en de seniorenwoningen zijn geïnformeerd en de bewoners blijven binnen.
Blijf uit de rook. Kom niet naar het incident, geef de hulpverleningsdiensten de ruimte. Het advies blijft, bij last van de rook sluit alle ramen en deuren en zet de ventilatie uit.
De brandweer heeft de ramen van het pand ingeslagen zodat er meer zuurstof bij komt. Het vuur zal dan sneller zijn werk doen. Hierdoor ontstaat er minder rook. De rook die vrijkomt is warmer en zal hoger de lucht ingaan.
Meetploegen van de brandweer meten de luchtkwaliteit aan de grond op leefniveau en blijven dit monitoren. Vooralsnog geen direct risico.
Ivm rookontwikkeling en het neerdalen van roetdeeltjes is het advies om het vee tot 1 km van de Polderweg-oost in de stallen te houden. Als de rook weg is gaat het RIVM onderzoek doen naar de schadelijkheid van de neergekomen deeltjes
De brand breidt verder uit. Er wordt ingezet om overslag naar de naastgelegen woningen en bedrijven te voorkomen. De polderweg-oost is geheel afgesloten voor verkeer. Ook komt er nog veel rook vrij, blijf uit de rook.
In het benedenwindsgebied worden metingen verricht. Er zijn nog extra voertuigen onderweg, waaronder een hoogwerker om de brand van bovenaf te kunnen bestrijden.
De brand woedt in een bedrijf met verpakkingsmaterialen. Bij de brand komt veel rook vrij. Blijf uit de rook en sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit.