alt

Veel stormschade - code oranje KNMI

Momenteel zeer zware windstoten van 100-110 km/uur, met name in onze regio mogelijk tot 120 km/uur. Tussen 13.00 en 14.00 is de brandweer ruim 25 keer gealarmeerd. Veel meldingen betreffen omgewaaide bomen, losse zonnepanelen, afgewaaide dakbedekking, steigerplanken die los laten, dakpannen en dakkapellen die van het dak waaien. Ons advies is blijf binnen. Mocht u toch naar buiten gaan doe voorzichtig en kijk uit voor rondvliegende voorwerpen en dakpannen.

Updates

De storm gaat liggen. Het aantal stormschademeldingen neemt af. De brandweer is nog wel even bezig met het afhandelen van de diverse meldingen. Totaal 65 meldingen. De meest voorkomende meldingen waren van omgewaaide bomen en afgebroken takken op de weg.
Omdat de meldkamer veel meldingen te verwerken heeft willen we u vragen bij een melding van stormschade 0900-8844 te bellen. Is het een levensbedreigende situatie belt u dan direct 112.
Inmiddels ruim 50 meldingen van stormschade in onze regio. Veel bomen die de weg versperren, bouwhekken en materialen van bouwterreinen, losliggende dakplaten, een afgewaaid rolluik en afgewaaide dakpannen. Voor zover bij ons bekend is er geen sprake van persoonlijk letsel.
De meldkamer krijgt veel stormschademeldingen binnen. Wat moet u doen als er een boom is omgewaaid? https://www.brandweer.nl/twente/incidenten/storm-en-wateroverlast